Czy współpracujecie z osobami, prowadzącym niezarejestrowaną działalność gospodarczą ?

Nie. Współpracujemy jedynie z osobami, prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą.

>